شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "تگرگ" دارند.

13th ژوئن 2016 یکشنبه بارانی ۱
بارش تگرگ و باران عصر یکشنبه اگرچه چند دقیقه بیشتر طول نکشید اما چنان شدید بود که اب کوی و برزن را گرفت. سقز یها هم خوشحال بودند از اینکه باران گرد و خاک یک هفته گذشته را شست، هم نگران بودند که مبادا ماجرای سیل تابستانی سال گذشته تکرار شود. عکس های زیر برای کانال تلگرام شارنیوز ارسال شده است که می تواند گزارشی از وضعیت گوشه و کنار شهر در جریان بارش باشد.                ...