شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "جایگاه CNG" دارند.

28th اکتبر 2014 زمان اختصاص جایگاه CNG برای تاکسی ها فرا رسیده است ۰
مشکل اتلاف وقت در صف جایگاه های CNG سطح شهر هیچ گاه حل نشد اگرچه نسبت به سال های گذشته وضعیت بحرانی نیست. آنچه موضوع صف های طولانی جایگاه های CNG را دوباره تبدیل به سوژه کرد عدم ارائه سرویس تنها جایگاه خصوصی این سوخت واقع در خروجی جاده بانه برای چند روز بود که موجب ایجاد مجدد صف های طولانی مقابل سایر جایگاه ها شد. طی چند روزی که این اختلال وجود داشت بخشی از سیستم حمل و نقل داخل شهری(تاکسی، ویژه تاکسی تلفنی) زمان مفیدی را که می بایست به ارائه خدمات بپردازد در صف جایگاه ها می گذراند که گاهی تا 2 ساعت نیز طول میکشد. این زمان صرف نظر از "هزینه فرصتی" که به رانندگان ناوگان حمل و نقل شهری تحمیل می کند به خدمات دهی مناسب به شهروندان هم آسیب می ...

9th سپتامبر 2009 مشکل شهروندان در تامین گاز CNG ۵
بر اساس نظر کارشناسان، جایگاه های CNG در فواصل زمانی مشخص نیاز به استراحت دارند تا تجهیزات پیش از زمان معمول مستهلک و دچار نقص نشود اما این امر در سقز به دلیل حجم بالای خودرو ها ممکن نشده و به همین دلیل جایگاه ها هر از چند گاهی به تعمیر نیازخواهند یافت که با توجه به عدم پشتیبانی مناسب از سوی نهاد های مربوط، شهروندان شاهد تعطیلی چند روزه جایگاه ها و اختلال در امر تهیه سوخت هستند.

24th دسامبر 2008 اختلال در جایگاه CNG ۰
تنها جایگاه CNG سقز دو روز است قادر به ارائه خدمات نیست و تعطیل شده است.دلیل این اختلال خراب شدن یک قطعه اصلی جایگاه و نیاز به حضور متخصصان از تهران است.