شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "جعفر توان" دارند.

15th آگوست 2009 استعفای جعفر توان از شهرداری مریوان پذیرفته شد ۸
به گزارش شارنیوز ، بعد از اختلاف نظر های فراوان میان شورای شهر مریوان و جعفر توان و اعتراضاتی که اخیرا در سطح شهر نسبت به عملکرد وی شده و حتی یک مورد خود سوزی نیز در دفتر وی اتفاق افتاده بود، تصمیم به استعفا گرفت.