شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "جلالی زاده" دارند.

19th ژانویه 2015 دکتر جلالی زاده: با استانی شدن انتخابات موافقم ۰
نماینده دور ششم مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با عنوان اینکه تا مردم معنای دقیق واهمیت انتخابات وارزش رای خود را درک نکنند هیچ گونه تغییر وتحولی اثر گذار نخواهد بود، تصریح نمود:متاسفانه نه کاندیداها ونه مردم به وظایف اصلی نماینده آگاهی کامل ندارند. جلال جلالی‌زاده در گفتگو با شارنیوز افزود: انتخابات در ایران بر پایه احزاب قوی با پایگاههای گسترده مردمی شکل نگرفته و عدم تحقق این امر باعث خواهد شد که نمایندگان در مقابل مردم احساس مسئولیت نکنند وپاسخگو نباشند. جلالی زاده اضافه نمود: وقتی که نماینده ای به طور فردی نامزد می شود عده ای از دوستان و وابستگانش از او حمایت می کنند وبه طور قطع پس از موفقیت از او انتظاراتی خواهند داشت که در صورت بر نیامدن این ...