شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۲/۰۹/۱۳۹۸

مطالبي که برچسپ "جلسه ستاد 88 سقز" دارند.

۲۴ام اسفند ۱۳۸۷ جلسه ستاد 88 ۰
دومین جلسه عمومی ستاد 88 حامیان خاتمی در سقز با سخنرانی امیر سجادی، فعال سیاسی اجتماعی برگزار گردید. جدای از سخنرانی سجادی، مهمترین مسائل هفته گذشته نیز به بحث گذاشته شد.