شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "جمیل منصوری" دارند.

27th ژانویه 2009 نمایش خوره به روی صحنه رفت-گزارش تصویری ۰
جرای نمایش خوره به کارگردانی کاوان فتحی تا 10 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. عکس های زیر در شب دوم اجرا تهیه شده است