شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۶/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "جنگ-سیرک" دارند.

۸ام بهمن ۱۳۸۷ سیرک به سقز می آید ۰
شارنیوز:"جنگ - سیرک بین الملل" از 12 تا 25 آبان در سالن شهید فهمیده به اجرای برنامه های سرگرم کننده خواهد پرداخت.