شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "جومونگ" دارند.

۱۵ام آذر ۱۳۸۸ پس لرزه های جومونگ ۰

۸ام مرداد ۱۳۸۸ جومونگ، مصاحبه های جعلی و دیگر حواشی-حاشیه اخبار ۹
اختلافات درونی شورا-تغییر رئیس تربیت بدنی- جعل مصاحبه توسط خبرگزاری فارس-بازداشت معلم سقزی-شایعات پیرامون جومونگ-نمایشگاه در پارک-کوثر- شایعات بعد از انتخابات و...

۷ام اردیبهشت ۱۳۸۸ جومونگ ۳