شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "جگر" دارند.

14th نوامبر 2009 دو تن جگر و مرغ فاسد در سقز معدوم شد ۴
سیروان:‌بازرسان دامپزشکی کردستان بیش از دو تن جگر و مرغ فاسد در شهرستان سقز ضبط و معدوم کردند. به گفته مدیر کل دامپزشکی کردستان اکیپهای بازرسی بهداشتی یک تن و 340 کیلوگرم مرغ منجمد،‌500 کیلوگرم جگر مرغ و 300 کیلوگرم اسکلت مرغ غیر قابل مصرف کشف کردند. »نا صر مخدوم« از شهروندان کردستانی خواست در هنگام خرید فرآورده های خام دامی به تاریخ تولید و انقضای آن توجه واز تهیه فرآورده های فاقد مهر و بسته بندی بهداشتی خودداری کنند.