شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "حاج افتخار امینی" دارند.

5th مارس 2014 مجتمع حاج افتخار امینی 23 کودک را تحت سرپرستی خود دارد ۱
در ابتداي اين مراسم اسماعیل یزدانی از اعضای هیات مدیره مجتمع با بیان گزارشی مفصل از روند تاسیس و شروع بکار فعالیت های مجتمع حاج افتخار امینی، گفت: این مجتمع از سال 89 پس از انتخاب 7 نفر بعنوان معتمدین سطح شهر بعنوان هیات مدیره، فعالیت خود را بصورت رسمی شروع نموده و هم اکنون 23 کودک در سنین 6 تا 12 ساله بصورت شبه خانواده و شبانه روزی در مجتمع نگهداری می شوند. این مجتمع دارای 11 نفر پرسنل بوده که 8 نفر آنان مربی می باشند.