شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "حاشیه شهر" دارند.

26th می 2009 سرگرمی ۲

3rd می 2009 شریف آباد ۴

29th دسامبر 2008 قاچاق سوخت؛ تجارتی پر خطر ۰

12th دسامبر 2008 جمعه بازار حاشیه شهر-گزارش تصویری ۱۹
جمعه بازار سقز در حاشیه رودخانه سقز و در محله شریف آباد هر جمعه برپا است و همه رقم کالا در آن یافت می شود. این بازار بیشتر مورد توجه مردمان حاشیه شهر سقز است و هر جمعه و در هر شرایطی هم برقرار است.