شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "حاشیه شهر" دارند.

۵ام خرداد ۱۳۸۸ سرگرمی ۲

۱۳ام اردیبهشت ۱۳۸۸ شریف آباد ۴

۹ام دی ۱۳۸۷ قاچاق سوخت؛ تجارتی پر خطر ۰

۲۲ام آذر ۱۳۸۷ جمعه بازار حاشیه شهر-گزارش تصویری ۱۹
جمعه بازار سقز در حاشیه رودخانه سقز و در محله شریف آباد هر جمعه برپا است و همه رقم کالا در آن یافت می شود. این بازار بیشتر مورد توجه مردمان حاشیه شهر سقز است و هر جمعه و در هر شرایطی هم برقرار است.