شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "حسن زیرک" دارند.

12th نوامبر 2008 صدای خوش حسن زیرک ۴
در حاشیه جشنواره تئاتر کردی صدای خوش حسن زیرک توجه همه را به خود جلب کرد httpv://www.youtube.com/watch?v=x1cWHJN_AV8