شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "حسین طلایی" دارند.

22nd مارس 2016 شهری با سوغاتی طلایی! ۰
سالهاست مزه ی شورِ شبهای دور همیِ شهر است. گپ و گفت و همزمان صدای شکستن تخمه ای که تا چشم بر هم بزنی، کپه ای از پوسته اش را پیش رویت می بینی. بیراه نیست که میگویند تخمه حریص است. بله برای ما سقزی ها یا بسیاری از ما سقزی ها، تخمه حسین طلایی، با اختلاف بهترین تخمه آفتابگردان دنیاست. اگرهمشهری هستیم لابد شما هم چند کیلویی تخمه برای هم اتاقی های خوابگاه یا همسایه و همکارتان در شهری دیگر برده اید و پس از آن با هر دید و بازدید از سقز، سنت بردن تخمه برای دوست و همکار و همسایه، بیخ ریشتان بوده. اما مگر چیزی بیشتر از تفتِ تخمه خام درکوره ی پر آتش و نمک به میزان همیشه است که این خوشمزه ی سیاه، این همه هوادار دارد؟ جواب اینکه بله، پای ...