شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "حلق آویز" دارند.

14th نوامبر 2008 خودکشی یک نوجوان ۲
یک شهروند سقزی خودکشی کرد.این فرد که شهرام.ع نام دارد حدوداً 14ساله و ساکن محله ی کریم آباد است که روز چهارشنبه 22/8/87 خود را حلق آویز کزد و جانش را از دست داد.علت خودکشی مسائل خانوادگی عنوان شده است.