شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "حمام حاج صالح" دارند.

9th جولای 2009 آغاز فعالیت های مرمتی حمام حاجی صالح سقز ۳
فعالیتهای مرمتی و ساختمانی حمام حاج صالح بعد از وقفه ای چند ساله از سر گرفته شد . به گزارش شارنیوز مقرر شده است بعد از پایان تعمیرات، این ابنیه گرانبهای تاریخی به موزه مردم شناسی سقز تبدیل شده و یکی از خواستهای همیشگی شهروندان سقز تحقق یابد. قدمت این اثر به دوره صفویه و زندیه بر می گردد که به شماره 2830 درتاریخ 16/8/1379 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است از بخشها و ویژگیهای معماری این بنا سقف گنبدی که از نظر جزئیات معماری در نوع خود بی نظیر بوده ، حمام سرد و گرم، خزينه، خلوتي و ستونهای سه تیکه سنگی بامقطع هشت ضلعي ،آهک بری در کلیه قسمتها  و در کل ویژگیهای سبک معماری دوره صفویه به وضوح در این بنا مشاهد میگردد. [gallery link="file"]