شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۶/۱۳۹۶

مطالبي که برچسپ "حه مال" دارند.

۲۶ام خرداد ۱۳۹۴ نشست اعضای شورای شهر و نمایندۀ شهردار با مردم محلۀ بهارستان ۱ 0fda8ed5c5fa0aa11b3064d45a3dc2ee7e1129fe7b7af6e01882e068e9c43485
     یکشنبه شب بنا به درخواست جمعی از اهالی محلۀ بهارستان نشستی با اعضای شورای شهر و نمایندۀ شهرداری در مسجد فاروقیۀ این محل برگزار شد.     در این نشست چند تن از اعضای شورا از جمله نظام غفاری، محمد باغبانی، اسعد شاهی، سردار دوغی و محمد کیانی حضور داشتند. علی زینلی نیز به عنوان نمایندۀ شهردار در این نشست حضور داشت. همچنین پیام نمایندۀ مجلس مبنی بر اختصاص 500 میلیون تومان از محل مادۀ 180 که از اختیارات نمایندگان است قرائت شد.     عدم حضور شهردار با اعتراض مردم محله مواجه شد که بنا به گفتۀ اهالی محل درخواست نشست با شهردار و شورای شهر از روز پنج شنبه به صورت کتبی به آنان اعلام شده بود که غیبت وی را نشان از بی توجهی به مردم و محله تلقی کردند.     مهمترین موارد مطرح شده توسط بهارستان ...