شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "حه مال" دارند.

16th ژوئن 2015 نشست اعضای شورای شهر و نمایندۀ شهردار با مردم محلۀ بهارستان ۱
     یکشنبه شب بنا به درخواست جمعی از اهالی محلۀ بهارستان نشستی با اعضای شورای شهر و نمایندۀ شهرداری در مسجد فاروقیۀ این محل برگزار شد.     در این نشست چند تن از اعضای شورا از جمله نظام غفاری، محمد باغبانی، اسعد شاهی، سردار دوغی و محمد کیانی حضور داشتند. علی زینلی نیز به عنوان نمایندۀ شهردار در این نشست حضور داشت. همچنین پیام نمایندۀ مجلس مبنی بر اختصاص 500 میلیون تومان از محل مادۀ 180 که از اختیارات نمایندگان است قرائت شد.     عدم حضور شهردار با اعتراض مردم محله مواجه شد که بنا به گفتۀ اهالی محل درخواست نشست با شهردار و شورای شهر از روز پنج شنبه به صورت کتبی به آنان اعلام شده بود که غیبت وی را نشان از بی توجهی به مردم و محله تلقی کردند.     مهمترین موارد مطرح شده توسط بهارستان ...