شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "خانه" دارند.

1st ژانویه 2010 پرداخت ۲۰۰ ميليون براي نوسازي ۱۳۶ خانه در سقز ۱
شهردار سقز امروز اظهار داشت: تاكنون براي ۱۳۶ واحد مسكوني كه در بافت قديمي شهر سقز واقع شده‌اند تشكيل پرونده شده و از سوي بانك عامل ۲ ميليارد و ۴۸۰ ميليون ريال تسهيلات براي آن پرداخت شده است. عثمان رحيمي كه با فارس گفتگو  ميكرد افزود: شهرونداني كه مايل به نوسازي خانه‌هاي مسكوني خود كه در محدوده بافت‌هاي فرسوده قرار گرفته‌اند، با مراجعه به معاونت شهرسازي كه در جنب شهرداري مركزي واقع شده نسبت به دريافت پروانه ساختماني اقدام تا طبق نوبت براي دريافت تسهيلات به بانك عامل معرفي شوند. وي همچنين گفت: به ازاي هر واحد مسكوني با يك طبقه ۱۴۰ ميليون ريال تسهيلات پرداخت خواهد شد و تمام كساني كه شرايط را داشته باشند مي‌توانند از اين تسهيلات با بهره كم بانكي استفاده كنند.