شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "خلیل رحیم پور" دارند.

7th آوریل 2015 علاقمندم تابلو های جدیدم ابتدا در زادگاهم به نمایش درآید ۱۲
         نمایشگاه نقاشی آثار خلیل رحیم پور در نگارخانۀ ارشاد میزبان علاقمندان و بازدیدکنندگان این رشتۀ هنری است.    این هنرمند سقزی که 50 تابلو از آثار خود را به نمایش گذاشته است هدف از برپایی این نمایشگاه را آشنایی هنرجویان و علاقمندان به نقاشی با تکنیک آبرنگ و تکنیک چاپ دستی عنوان کرد و افزود در بین آثار از تکنیک اکرلیک نیز استفاده شده است.     وی با بیان اینکه بیش تر آثار ارائه شده در مورد طبیعت هستند افزود: سعی برآن شده تا موضوعات اجتماعی نیز در نقاشی ها لحاظ شوند. از جملۀ این موارد می توان به تابلویی اشاره کرد که در آن یک زن به یک مرد تکیه کرده است. وی  در توضیح این تابلو گفت: در طول تاریخ همیشه نوع نگاه به زنان جامعۀ ما به گونه ای بوده است که زنان حتماً ...