شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "خمپاره" دارند.

1st سپتامبر 2014 خمپاره در میدان هه لو ۱۵
صبح امروز کشف یک خمپاره سالم در حین حفاری در میدان هه لو برای ساعاتی توجه شهروندان را به خود جلب کرد.به گزارش شارنیوز یکی از کسبه محل که قصد کشیدن لوله آب به داخل مغازه خود را داشت با کمک ماموران اداره آب شروع به حفاری کرد که کارگران در حین حفاری متوجه وجود خمپاره ای سالم شدند.بعد از دقایقی ماموران امنیتی و انتظامی در محل حاضر شده و پس از به کارگیری تمهیدات لازم خمپاره را از محل حفاری خارح کردند.استاد لوله کشی که این خمپاره را پیدا کرد شرح ماجرای را برای شارنیوز اینگونه توضیح داد: با شاگردم مشغول کندن زمین بودیم که با شیءای برخوردیم. ابتدا تصور کردیم درپوش قدیمی است بنابراین با احتیاط خاک ها را از اطراف آن را خالی کردیم و با حفر بیشتر زمین متوجه شدیم خمپاره است. پیدا شدن ...