شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۲/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "خوشکێک و یازده برا" دارند.

۹ام دی ۱۳۸۷ “خوشکێک و یازده برا”منتشر شد ۶
کتاب خوشکیک و یازده برا برای کودکان به چاپ رسید. این کتاب برگردان کردی کتابی به نام یک خواهر و یازده برادر اثر ناصر جلالیان است که عفیفه محمود زاده شاعر و مترجم حوزه کودکان آن را ترجمه کرده است.