شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "دامپزشک" دارند.

۱۴ام مهر ۱۳۸۸ روز دامپزشک ۱
مراسم بزرگداشت روز دامپزشک در سقز برگزار شد.