شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "دانشگاه جامع علمی کاربردی" دارند.

13th سپتامبر 2009 توزیع دفترچه های ثبت نام در دانشگاه علمی-کاربردی مرکز سقز ۱۱
دفترچه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی از 28 شهریور ماه در دفاتر پستی شهر توزیع می شود. به گزارش شارنیوز دانشگاه علمی کاربردی  مرکز سقز نیز با ایجاد تغییراتی در رشته های خود به نسبت سال گذشته در آماده پذیرش دانشجو در چهار رشته می باشد. این رشته ها عبارتند از: فن آوری اطلاعات و ارتباطات ،نرم افزار کامیپوتر، معماری و مدیریت کسب و کار که به نسبت سال رشته های معماری و نرم افزار کامپیوتر اضافه شده و رشته جوشکاری حذف گردیده است. مسئولان داشنگاه علمی کاربردی واحد سقز قصد دارند برای ترم بهمن دو رشته حقوق و حسابداری را نیز به رشته های این واحد آموزشی اضافه کنند که این امر تقریبا محقق شده است. مقطع رشته های مورد اشاره کاردانی می باشد. دفترچه ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی تا 3 مهر ماه در دفاتر پستی شهر سقز در اختبار متقاضیان ...