شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "دبیرستان طالقانی" دارند.

۱۵ام اسفند ۱۳۸۷ روزه دانش آموزان برای برد استقلال ۱
خبر رسید که تعدادی از دختران دانش آموز دبیرستان طالقانی، روز چهارشنبه را به خاطر برد تیم استقلال برابر ذوب آهن روزه گرفته بودند.