شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "دره زیارت سفلی" دارند.

۹ام دی ۱۳۸۷ خودکشی یک دختر 25 ساله ۱۴
امروز دختری به نام هلاله ر. 25 ساله ساکن روستای دره زیارت سفلی واقع در بخش سرشیو سقز خود را حلق آویز کرده و جان خود را از دست داد.