شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۹/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "درگاه سلیمان" دارند.

27th آگوست 2014 روستای “دایه سلیمان” در پای کوه “حاجی تاوه” ۳