شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "درگیری مسلحانه" دارند.

26th آگوست 2009 دستگیری سه شهروند سقزی ۰
سه شهروند سقزی به نام های حامد و سعید دنیایی و فرد دیگری به نام امیر روز دوشنبه توسط نیروهای دولتی بازداشت شدند.دستگیری این افراد احتمالا در ارتباط با درگیری های اخیر در منطقه "گل تپه" بوده است