شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "دفتر شارنیوز" دارند.

11th سپتامبر 2009 سه ساله شدیم ۲

22nd نوامبر 2008 منصور تیفوری ۰
عصر یک روز پاییزی در دفتر شارنیوز،منصور تیفوری همین امروز دو کتاب جدیدش چاپ شده است و در حال ترجمه بخشی از مقدمه کتابش برای شارنیوز است تا در خبر چاپ این دو کتاب درج شود. httpv://www.youtube.com/watch?v=Oz3hRhH7Oz8

24th ژوئن 2008 دفتر شارنیوز ۰
صبح یک روز تابستانی در حالی که دفتر شارنیوز بهترین وضعیت خود را به لحاظ مرتب بودن میگذراند httpv://www.youtube.com/watch?v=wwJ-ot0yJRA