شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "دوره کارآفرینی" دارند.

1st اکتبر 2009 برگزاری دوره کارآفرینی درمرکز پیام نور سقز ۱
دوره آموزشی – کاربردی کارآفرینی توسط شرکت آماد بهداد سنندج  با همکاری سازمان کار و امور اجتماعی استان کردستان و دانشگاه پیام نور – مرکز سقز به مدت 3 هفته در دانشگاه پیام نور – مرکز سقزبرگزار شد در این دوره آموزشی 100 نفر از کار آموزان و فارغ التحصیلان با اصول کارآموزی و کسب وکار ، استراتژیهای بازاریابی ، ارائه طرحهای توجیهی اقتصادی واشتغالزایی و..آشنا شدند. در پایان دوره آموزشی و پس از برگزاری آزمون و ارائه طرح توجیهی توسط شرکت کنندگان ، به آنان گواهینامه معتبر آموزشی از سوی وزارت کار وامور اجتماعی اعطا می گردد.