شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "دژ باستانی زویه" دارند.

۲ام مهر ۱۳۸۸ توضیحی بر زیان ساخت مدرسه در محوطه دژ زیویه ۱۰
خبر مربوط به ساخت مدرسه در حریم قلعه باستانی زیوی نگرانی علاقمندان به تاریخ و فرهنگ کردستان را به دنبال داشت و از سوی دیگر اظهارنظر های متفاوتی نیز در هیمن زمینه ابراز شده است.  یکی از آگاهان به وضعیت قبلی و فعلی پزوهش در زیویه متنی کوتاه را جهت انتشار برای شارنیوز ارسال کرده است که متن کامل آن به شرح زیر است. در ضمن مقدمات دریافت نظر رسمی سازمان میراث فرهنگی استان نیز فراهم شده که در صورت دریافت در اسرع وقت درج خواهد شد. مدرسه ای که  مانع ثبت جهانی قعله زیویه می شود سال ها قبل براي محوطه هاي مهمي چون تخت جمشيد، شوش، چغازنبيل، بيستون، تخت سليمان، زيويه و... پايگاه هايي در سطح ملي تعريف شد تا به طور ويژه در مورد آنها به فعاليت بپردازد. عمده اين محوطه ها ثبت فهرست آثار جهاني ...