شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۱۰/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "دکتر بایزید مردوخی" دارند.

۱۱ام آذر ۱۳۹۳ سخنرانی دکتر مردوخی ۰
دکتر بایزید مردوخی استاد برجسته اقتصاد و مشاور وزیر کار و استاندار کردستان چهارشنبه ساعت 9 صبح در  دانشگاه آزاد سقز سخنرانی خواهد کرد. حضور برای عموم آزاد است.