شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "دکتر ستوده" دارند.

29th دسامبر 2009 تغییر در مدیریت بیمارستان تامین اجتماعی ۱۳
دکتر ستوده رئیس بیمارستان تامین اجتماعی سقز تا چند روز دیگر جای خود را به دکتر شیرزاد اقدم خواهد داد. ستوده طی چند سال مدیریت خود بر بیمارستان تامین اجتماعی سقز به دلیل گرایشات خاص سیاسی همواره مورد انتقاد مسئولان شهر و استان بود؛ خصوصا حضور وی در ستاد میرحسین موسوی در سقز و فعالیت های وی در گروه مذهبی جماعت دعوت و اصلاح که رویکردی انتقادی نسبت به برخی تصمیمات و عملکرد دولت دارند موجب شده حساسیت ها در مورد وی افزایش یابد. در آخرین جلسه مدیران تامین اجتماعی استان در سقز، فرماندار به جد از آنها می خواهد بیش از این در مورد برکناری ستوده تعلل نکنند. "سعادتی" مدیر پیشین تامین اجتماعی استان که خود از جمله مسئولان مسئله دار استان با دولت بود -به گونه ای که استاندار اجازه حضور وی در جلسات را نمی داد- از حامیان دکتر ستوده ...