شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "دیوار مهربانی" دارند.

29th دسامبر 2015 دیواری برای تقسیم مهربانی ۵
ایده "دیوار مهربانی" چنان جذاب بود که از زمان مطرح شدن در شهرهایی مانند ایلام، تبریز، شیراز و ... به سرعت پخش شد و جدای از دیگر شهرهای ایران، دنیای مجازی را هم به تصرف خود درآورد. در سقز نیز در ادامه این موج نوع دوستی گروهی از جوانان خیر با تشکیل چند گروه هر کدام به نوعی برای راه اندازی "دیوار مهربانی" در سقز تلاش کردند. مهمترین اقدامی که در این مورد شده است به "پارک سوار" سقز واقع در میدان یادبود بر می گردد که از عصر روز پنجشنه برای خیرین و نیازمندان قابل دسترس است. دیوار مهربانی محلی دیواری است که در آن شهروندان با آویزان کردن لباس های اضافی خود این امید را دارند که نیازمندانی که در سرمای زمستان به البسه نیاز مندند، آن را بردارند. لذا شعاری که بر روی ...