شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۱/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "رئیس دانشگاه" دارند.

۸ام آبان ۱۳۸۸ آهنگ تغییر مدیران در کردستان شروع شد ۸
آهنگ تغییر و تحول در بین مدیران استان کردستان که از روزهای اولیه آغاز به کار دولت دهم آغاز شده بود، وارد روند سریعتری شده است