شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "راسان" دارند.

۹ام دی ۱۳۸۷ استعفای اعضای هیات تحریریه راسان ۲۸
به دلیل حفظ ارزش و حرمت ماهنامه ای که انتشار آن جز با تلاش و همت بسیاری از دوستان مقدور نبود و و نیز عرض پوزش از تمامی دوستانی که صبورانه منتظر انتشار شماره 24 راسان بود ه اند، اعلام می داریم با وجود اینکه شماره 24 آن از یکماه پیش آماده بوده است ، به دلیل امتناع مدیر مسئول از چاپ آن ، استعفای خود را به دلیل اعتراض به شرایط پیش آمده اعلام می داریم

۷ام دی ۱۳۸۷ توقف انتشار ماه نامه راسان ۰
ماه نامه راسان انتشار خود را متوقف کرد..این تصمیم بنا به نظر مدیر مسئول راسان، ثریا عزیزپناه بوده است.اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.