شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۹/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "رالی" دارند.

6th ژانویه 2010 رالی سقز ۱
روز جمعه اولین مسابقه اتومبیل رانی با حضور چند تیم مختلف در سقز برگزار می شود.ا