شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "رالی" دارند.

۱۶ام دی ۱۳۸۸ رالی سقز ۱
روز جمعه اولین مسابقه اتومبیل رانی با حضور چند تیم مختلف در سقز برگزار می شود.ا