شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "رانندگان تاکسی" دارند.

23rd دسامبر 2008 تقدیر از رانندگان ناوگان حمل و نقل شهری ۰
روز 26 ‌مصادف با روز حمل و نقل  است که به همین مناست در محل شورای شهر سقز از تعدادی از زحمت کشان عرصه حمل و نقل عمومی تقدیر به عمل آمد.در میان آنها رانندگان تاکسی، آزانس های تاکسی تلفنی و رانندگان اتوبوس درون شهری و تعدادی از پیمانکاران بخش خصوصی حاضر بودند. عکسهایی زیر مربوط به همین مراسم است...