شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "رحیم جعفری" دارند.

17th می 2015 گفتگو با مدیرکل ارشاد کردستان در سالگرد انتصابش ۰ رحیم جعفری مدیرکل ارشاد کردستان
21 اردیبهشت 93 اولین روزی کاری رحیم جعفری به عنوان مدیرکل ارشاد استان کردستان بود. یک روحانی شیعه که در میان بدبینی اهالی فرهنگ کردستان و تنها با پشتوانه اعتماد استاندار، سکان این اداره کل مهم را برعهده گرفت. بعد از گذشت یک سال هم از میزان بدبینی ها کاسته شده هم تحرکی در فرهنگ و هنر کردستان قابل مشاهده است و می توان گفت حاج آقا توانسته است راهی به دل فرهنگ دوستان کردستان باز کند. هنوز اما این اعتقاد وجود دارد که سیاست گذاری در حوزه فرهنگ خارج از اداره کل ارشاد طرح ریزی می شود و محوریت امور با جعفری و همکارانش نیست و این جدای از انتقاد های جدی دیگری است که  سایه آن بر متولی قانونی فرهنگ در استان سنگینی می کند. جعفری روز 21 اریبهشت 94 یعنی دقیقا یک سال بعد از مراسم معارفه ...