شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "رضا گل محمدی" دارند.

13th ژانویه 2009 مراسم تودیع و معارفه شهرداری صاحب برگزار شد ۳
امام جمعه صاحب در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید به جای تاکید بر قومیت،ملیت و مذهب بر انسانیت به عنوان والاترین ارزش تاکید کرد در حالی که می بینیم قدرتمداران جنگ طلب با برجسته کردن ملیت و مذهب به عنوان وجه افتراق انسانها در بین ملت های مختلف آتش جنگ برمی افروزانند در حالی که انسانیت به عنوان وجه مشترک همه ساکنان کره زمین باید معیار نگرش و ارزش گذاری باشد.