شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۷/۱۳۹۶

مطالبي که برچسپ "رهبری" دارند.

۲۲ام اردیبهشت ۱۳۸۸ تدابیر ویژه در آستانه سفر رهبری ۰