شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۹/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "رودخانه سقز یخ زد" دارند.

۳۰ام آذر ۱۳۸۷ روزهای سرد سقز فرا رسید ۳