شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "روز جوان" دارند.

4th آگوست 2009 روزی که از جوان بودنمان قرمز شدیم-شهربان ۶
نمی دانم آقای رئیس ما، در کجای زندگیمان توفیق دیده اند که امروز محبتشان گل کرد و من را به عنوان جوان موفق به فرمانداری معرفی کردند. در خصوص کارم در اداره که 10 سال و 12 روز است در همان جایی کار می کنم که می کردم، در خصوص زندگی خصوصیم که همگی مستحضرند قله های بدهی سکه ای را تا رفیع ترینشان پیموده ام...موفق؟!! یاد کاک توفیق ستاد موسوی افتادم که اسمش فایق بود. ساعت 9  رئیس صدایم زد. رئیس:  از فرمانداری خواسته اند برای مراسم روز جوان، جوان موفق اداره را معرفی کنم. بیا این نامه را بگیر و در جوابش خودت را معرفی کن. من: من؟ رئیس: بله من: موفق؟ رئیس: دیر است، یک ساعت وقت داری جواب نامه را بنویسی، لوح تقدیر تهیه کنی و با هزینه ی اداره کادویی هم بگیر. [caption id="attachment_3950" align="alignleft" width="280" caption="عکاسی از زیر صندلی ها ...