شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۶/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "روز قدس" دارند.

۲۷ام شهریور ۱۳۸۸ حضور کم شمار مردم در راهپیمایی روز قدس سقز ۵
راهپیمایی روز قدس امروز از مقابل فرمانداری آغاز و به میدان آزادی ختم شد. نکته قابل توجه مراسم امسال در غیاب داشن آموزان، حضور کم شمار مردم به نسبت سال های قبل بود.