شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "روز قدس" دارند.

18th سپتامبر 2009 حضور کم شمار مردم در راهپیمایی روز قدس سقز ۵
راهپیمایی روز قدس امروز از مقابل فرمانداری آغاز و به میدان آزادی ختم شد. نکته قابل توجه مراسم امسال در غیاب داشن آموزان، حضور کم شمار مردم به نسبت سال های قبل بود.