شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "روز هوای پاک" دارند.

22nd ژانویه 2009 روز هوای پاک ۰
فارس:گرامي داشت روز هواي پاك در سقز، با برگزاري برنامه‌هاي مختلف از سوي محيط زيست اين شهرستان در سطح مدارس با به صدا درآمدن زنگ هواي پاك آغاز شد. در راستاي حفظ محيط زيست و داشتن هواي پاك و جلوگيري از تخريب محيط زيست، كارشناسان در مدارس، كانون‌هاي فرهنگي و تربيتي و پرورش فكري كودكان و نوجوانان برنامه‌هاي مختلفي ارائه می کنند.