شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "روز کارگر" دارند.

9th می 2009 بنگاه های زود بازده 4000 شغل ایجاد کرده است ۰
رئیس اداره کار شهرستان سقز به شارنیوز گفت: از 165 میلیارد تومانی که به طرح بنگاههای زود بازده سقز در نظر گرفته شده بود،حدود 60درصد آن تخصیص یافته که اگر محدودیت های سیستم بانکی اعمال نمی شد تجذب تمام اعتبار مصوب میسر بود. اردلان با اشاره به مراسم روز جهانی کارگر که در سقز برگزار شد گفت: این مراسم علی رغم برخی اخبار منتشر شده متولی خاصی نداشت و جامعه کارگران و کارفرمایان سقزی اقدام به برگزاری آن کرده بودند. در مراسم روز جهانی کارگر که پنج شنبه هفته قبل برگزار شد، حدود 400 نفر از کارگران و کارفرامایان شرکت کردند و از 68 نفر کارگر سقزی تجلیل به عمل آمد. اردلان ضمن ارائه گزارشی از برگزاری این مراسم در سقز افزود:سقز در میان شهرهای اطراف از کمترین آمار شکایت بین کارگران و کارفرمایان به نسبت جمعیت برخوردار می باشد که نشان از ...