شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "روژه" دارند.

۲۹ام فروردین ۱۳۸۸ رژه روز ارتش ۰
روژه روز ارتش صبح امروز در سقز برگزار شد