شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "رژه" دارند.

22nd سپتامبر 2009 روژه نیروهای مسلح ۰
مراسم رژه نیروی های مسلح امروز در بلوار انقلاب برگزار شد. جهت برگزاری این مراسم از روز قبل بخش های از بلوار انقلاب مسدود شده بود