شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "رژه" دارند.

۳۱ام شهریور ۱۳۸۸ روژه نیروهای مسلح ۰
مراسم رژه نیروی های مسلح امروز در بلوار انقلاب برگزار شد. جهت برگزاری این مراسم از روز قبل بخش های از بلوار انقلاب مسدود شده بود