شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "ریاست جمهوری" دارند.

12th ژوئن 2009 پیروزی قاطع میرحسین موسوی در سقز ۴
از مجموع 35705 رای شمارش شده، میر حسین موسی 60%، احمدی نژاد 35%، مهدی کروبی 4% و محسن رضایی 1% آرا را کسب نموده اند. شمارش آرای سقز ادامه دارد. تا کنون فقط 30%  از صندوق های سطح شهر شمارش و به صورت غیر رسمی اعلام شده است.