شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "ریاست دانشگاه ازاد سقز" دارند.

11th آگوست 2014 مرداد، فصل تغییرات در دانشگاه ازاد سقز ۴۶
 فصل داغ تغییرات در دانشگاه آزاد سقز فرا رسیده و با توجه به وضعیت بلاتکلیف رئیس فعلی دانشگاه که چند سالی است بدون حکم این واحد را اداره می کند، احتمال تغییر در مدیریت آن زیاد است. شایعات و اخبار پیرامون این دانشگاه نشان می دهد با چند گزینه مصاحبه شده و تغییر در ریاست قطعی استبررسی های شارنیوز نشان می دهد چند سالی است، توسعه ی این دانشگاه متوقف شده و برخی تصمیمات غیرکارشناسی منایع مالی این واحد را _که می توانست صرف توسعه دانشگاه شود_ بلوکه کرده است.تصمیماتی چون صرف 800 میلیون تومان در پروژه ی ساخت خوابگاه دانشجویی، در صورتی که با توجه به خواست دانشگاه مبنی بر عدم پذیرش دانشجویان دختر غیربومی در این واحد، ساخت این خوابگاه بلاموضوع و از مصداق های بارز اقدامات غیر ضرروری و غیر کارشناسی است.  بر اساس اطلاعات شارنیوز در ...