شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۱/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "زاهد شریف پور" دارند.

22nd دسامبر 2015 برسد به “زایید” ۳
"زاهد" مان را به سربازی فرستادیم. بعد از چند سال کار بی وقفه و بی جیره و مواجب، زاهد شریف پور برای مدتی از اهالی شارنیوز دور خواهند ماند تا در وادی دیگری مدتی را به خدمت بگذراند. او یکی از بهترین خبرنگاران استان است که در آینده نامش بسیار بیشتر از اکنون شنیده خواهد شد. برای -به قول خودمان- "زایید" چیزی نداریم بدرقه راهش کنیم جز دعای خیر و اینکه از هم کنون که ساعاتی است از ما دور مانده دلتنگش شده و برای دیدار مجددش لحظه شماری می کنیم. همرزمانش در شارنیوز به رسم رفاقت برایش چند جمله نوشته اند تا یادگاری هایی از آنها با خود داشته باشد: عرفان چیا: زاييد جان رفتي و با رفتنت ( البته سربازي ) دلمان برایت تنگ مي شود. شارنيوز با وجود تو حال و هوا ديگري برايمان داشت. هرچند ...

5th سپتامبر 2015 راه تکرار را بر خطر ببندید ۰
1. یکی از مشکلات اجتماعی جوامع امروز، بخصوص جوامع در حال گذار، انحرافات اجتماعی است که به صور مختلف ظهور و نمود یافته است. در کشور ما نیز با توجه به عناصراساسی از جمله ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی خاص و از سوی دیگر جمعیت جوان دست در دست عواملی دیگر از جمله مشکلات اقتصادی داده اند تا به ناگوارترین شکل موجب ایجاد اضطراب و نگرانی در میان شهروندان شود. از همین رو ضرورت توجه به این امر بیش از پیش لازم و ضروری می نماید. بنابراین پاک کردن صورت مسأله نه تنها کمکی به حل آن نمی کند بلکه ممکن است آسیب های جدی دیگری در پی داشته باشد تا جایی که آسیب ها را ممکن است به یک مسألۀ سیاسی و امنیتی و در نهایت به بحران تبدیل نماید.     اما انحراف اجتماعی چیست؟ کجروی چیست؟ دلایل ...

9th می 2015 برای روز آزادی مطبوعات ۰
     کنش متقابل میان انسان ها اصلی ترین مشخصۀ ارتباط در دنیای مدرن است. در دوره‌های ماقبل تاریخ، ارتباطات جنبه ی دیداری و شنیداری داشت و صرفاً چهره به چهره بود. اما به مرور زمان و اختراع خط و کتابت و بعد ها با ورود رادیو و تلویزیون ارتباطات میان انسان ها شکل دیگری به خود گرفت. امروزه نیز با ورود نسل جدید وسایل ارتباط جمعی و ورود شبکه های اینترنتی، کنش متقابل میان انسان ها با شکستن مرزهای جغرافیایی به کلی دگرگون شده است. اینکه در یک مکان خاص نشسته ایم و از دور دست ترین اتفاقات روی این کرۀ خاکی و فراتر از آن باخبریم به مدد همین وسایل ارتباط جمعی است. همچنین رسانه ها و وسایل ارتباطی در کنار خانواده، مدرسه و گروه های همسالان به عنوان یکی از عوامل اصلی و اساسی در اجتماعی شدن ...

12th آوریل 2015 آیا سالی که نکوست از بهارش پیداست؟ یا جوجه را آخر پاییز می شمارند؟ ۰
     پرونده هسته ای ایران بلأخره پس از 12 سال اختلاف نظر به چشم انداز روشنی دست یافت. سیزدهم فروردین 1394 خبری تحت عنوان قرائت بیانیه مشترک ایران و 6 قدرت برتر جهانی به تیتر اصلی خبرگزاری های داخلی و خارجی تبدیل شد و با گذشت چند روز از این رویداد هنوز در صدر اخبار ایران و جهان قرار دارد. طی این بیانیه طرفین نقشۀ راهی برای خود ترسیم کردند تا با استفاده از آن در سه ماه آینده بتوانند به یک توافق کلی برسند که در آن هم ایران بتواند – همانگونه که طی این سال ها ادعا کرده است - به حقوق اصلی خود که همانا استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است دست یابد و تحریم هایی که در این سال ها بر مردم ایران فشار وارد کرده بود برداشته شود و هم طرف غربی ...

10th ژانویه 2015 وظیفۀ نمایندگان، نظارت یا دخالت ۰
امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از اصول مسلّم در قانونی اساسی اکثر کشورها پذیرفته شده است از جمله اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 1- حسین بشیریه در بیان این اصل مهم میگوید: منظور از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی حکومتی یعنی قوه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی به نهادهای متفاوت و متعدد است. هدف اصلی تفکیک قوا به عنوان یکی از ارکان دموکراسی جلوگیری از استبداد و خود کامگی و تمرکز و انحصار قدرت و به عبارت دیگر آزادی است (حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی). موریس دورژه نیز ویژگی های تفکیک قوا را این گونه بیان می کند: - وظایف هر کدام از دستگاه ها تخصصی است و هر دستگاه حق دخالت در کار دیگران را ندارد. - دستگاه های حکومتی نوعاً وظایف خود را به تنهایی انجام می دهند. ...

29th آگوست 2014 جوانان و اوقات فراغت ۱
جوانی به عنوان مهمترین دورۀ زندگی و جوانان به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین قشر در یک جامعه دارای اهمیت به سزایی هستند و کشورهایی که دارای جمعیت جوانی هستند بایستی این مهم را به عنوان یک فرصت نگریسته و با داشتن چنین سرمایه انسانی در جهت توسعه و پیشرفت کشور خود گام بردارند و این امر جز با داشتن نیروی سالم، خلاق و مبتکر و در کنار آن برنامه ریزی دقیق و مدوّن محقق نخواهد شد.اوقات فراغت بخش مهمی اززندگی روزمره به شمار رفته و می تواند نقش مهمی در شکل گیری شخصیت نوجوان و جوان ایفا کند که در نهایت نیز منجر به تشکیل یک جامعه ایده آل می شود.اوقات فراغت ""Leisure ممکن است نزد تک تک افراد تعاریف متفاوتی داشته باشد اما در فرهنگ لغات به معنای رخصت آمده و نیز مفهوم آزادی و رهایی از اشتغالات روزانه ...