شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۴/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "زاوای زاوا" دارند.

۲۸ام آبان ۱۳۸۷ ۰
کمال نوجوان -کارکردان تئاتر- در حال آماده کردن نمایش طنز دیگری برای بهار امسال است. از وی تئاتر زاوای زاوا چند ماه پیش به روی صحنه رفت و با استقبال بسیار زیاد سقزی ها مواجه شد.